This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Log uitgevoerde SQL commando's in MySQL/MariaDB

Weet je niet waar het MySQL configuratiebestand zich bevindt? Check deze tutorial: Locaties van configuratie and log bestanden van belangrijke componenten.

Om uitgevoerde SQL commando's te loggen moet je onderstaande instellingen toevoegen aan MySQL/MariaDB configuratiebestand my.cnf:

[mysqld]
general_log = 1
general_log_file = /var/log/mysql.log

Dan MySQL/MariaDB service herstarten.

Merk op: MySQL/MariaDB daemon gebruiker moet de bemachtigingen hebben om te kunnen schrijven naar dit logbestand.