This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Zet debug modus aan in Nginx

Om debug modus aan te zetten in Nginx moet je het Nginx configuratiebestand bewerken /etc/nginx/conf-enabled/log.conf (Linux/OpenBSD) of /usr/local/etc/nginx/conf-enabled/log.conf (FreeBSD), voeg string debug toe aan parameter error_log zoals hieronder te zien is:

error_log ... debug;

Herstart dan Nginx service.

Nginx logt gedetailleerde debuginformatie naar /var/log/nginx/error.log (Linux/FreeBSD) of /var/www/logs/error.log (OpenBSD).