This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Zet debug modus aan in OpenLDAP

Bewerk in OpenLDAP configuratiebestand slapd.conf parameter loglevel naar waarde 256, herstart OpenLDAP service.

loglevel    256

OpenLDAP wordt standaard geconfigureerd door iRedMail om te loggen naar /var/log/openldap.log.