This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Zet debug modus aan in Roundcube webmail

Volg alstublieft eerst de tutorial om het Roundcube configuratiebestand te vinden (config/config.inc.php): Locations of configuration and log files of major components

Daarna kan je onderstaande instellingen toevoegen aan config/config.inc.php:

// system error reporting, sum of: 1 = log; 4 = show
$config['debug_level'] = 4;

// Log SQL queries
$config['sql_debug'] = true;

// Log IMAP conversation
$config['imap_debug'] = true;

// Log LDAP conversation
$config['ldap_debug'] = true;

// Log SMTP conversation
$config['smtp_debug'] = true;

Je moet de web service niet herstarten.

Roundcube is geconfigureerd (door iRedMail) om te loggen naar het Postfix logbestand, dat is /var/log/maillog of /var/log/mail.log.