This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Locaties van configuratie and log bestanden van belangrijke componenten

Attention

Bekijk onze lichtgewichte on-premise e-mail archiveringsoftware ontwikkeld door het iRedMail team: Spider Email Archiver.

SSL certificaat

Het zelf-gesigneerd SSL certificaat gegenereerd tijdens iRedMail installatie:

Postfix

Belangrijkste configuratiebestanden:

Logbestanden

Dovecot

Configuratiebestanden

Belangrijkste configuratiebestand is dovecot.conf. Het bevat de meeste configuraties.

Extra configuratiebestanden in /etc/dovecot/:

Logbestanden

Vorige versies loggen naar /var/log/dovecot.log en /var/log/dovecot-*.log.

Nginx

Belangrijkste configuratiebestanden zijn nginx.conf en default.conf.

PHP

Belangrijkste configuratiebestand:

OpenLDAP

Belangrijkste configuratiebestand:

Schemabestanden worden opgeslagen in het schema/ folder (zelfde folder als slapd.conf).

OpenLDAP is standaard geconfigureerd om te loggen naar /var/log/openldap.log, als dat leeg is, bekijk dan het normale syslog bestand in /var/log/messages of /var/log/syslog.

MySQL, MariaDB

Belangrijkste configuratiebestand:

Roundcube webgebaseerde e-mail

Warning

Roundcube slaat alle standaardinstellingen op in config/defaults.inc.php, bewerk dat alstublieft niet, in plaats daarvan zou je de instellingen die je wilt aanpassen moeten kopiëren van config/defaults.inc.php naar config/config.inc.php, dan bewerken in config/config.inc.php.

Amavisd

Belangrijkste configuratiebestand

Logbestanden

Amavisd is geconfigureerd om te loggen naar het Postfix logbestand door iRedMail.

SpamAssassin

Attention

Met standaard iRedMail instelling wordt SpamAssassin opgeroepen door Amavisd, niet gestart als daemon.

Belangrijkste configuratiebestand:

SpamAssassin heeft geen apart logbestand, om SpamAssassin te doen loggen moet je $sa_debug = 1; toevoegen aan het Amavisd configuratiebestand, dan de Amavisd service herstarten.

Fail2ban

Belangrijkste configuratiebestand:

Warning

Alle aangepaste instellingen moeten geplaatst worden in jail.local, en jail.conf mag je niet aanraken, zodat het updaten van je Fail2ban binaire softwarepakket niet het verliezen/aanpassen van je eigen instellingen tot gevolg heeft.

Filters:

Ban/Unban acties:

Logbestand: Fail2ban logt naar het standaard syslog bestand.

SOGo Groupware

mlmmjadmin

iRedAPD

iRedAdmin

Belangrijkste configuratiebestand:

iRedAdmin is een web-applicatie, wanneer debug modus aanstaat, zal het error berichten loggen naar:

Opmerking: Als je enige iRedAdmin bestanden hebt aangepast (niet alleen configuratiebestanden), moet je Apache of uwsgi service (als je Nginx gebruikt) herstarten om de aangepaste bestanden in te laden.