This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Installeer iRedMail met een externe MySQL server

Attention

Bekijk onze lichtgewicht on-premise e-mail archiveringsoftware ontwikkeld door het iRedMail team: Spider Email Archiver.

Samenvatting

Dit artikel legt uit hoe een iRedMail server versie 0.9.6 opzetten met een al-bestaande externe MySQL server.

We gebruiken onderstaande IP adressen in onze voorbeeldinstallatie:

iRedMail zal geen MySQL server installeren (RPM/DEB package) op de localhost met connectie tot de externe database. MySQL server, maar MySQL client tools zijn nog steeds nodig voor de connectie met de externe database.

Benodigdheden

In ons voorbeeld bevindt de MySQL server zich op 192.168.1.100. Het moet externe connecties aanvaarden van de iRedMail server VOORDAT we beginnen met de installatie van iRedMail. We moeten een nieuwe SQL gebruiker creëren met password en de nodige toegang voor remote login van de iRedMail server (192.168.1.200 in ons geval.

# netstat -ntlp | grep 3306
tcp    0   0 0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*        LISTEN   2479/mysqld

Als de MySQL server alleen maar luistert naar 127.0.0.1, bewerk dan de parameter bind-address in het MySQL configuratiebestand my.cnf om zeker te zijn dat het luistert naar onderstaande IPv4 adressen, moet je de MySQL service herstarten.

# Als je de comment bij deze parameter weglaat, luistert het naar alle IPv6-adressen
bind-address = 0.0.0.0
-- Geef volgende commando's in op de MySQL server als root gebruiker
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin_iredmail'@'192.168.1.200' IDENTIFIED BY 'admin_password' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
FLUSH HOSTS;

Met bovenstaande commando's wordt MySQL user admin_iredmail toegelaten om te communiceren met IP adres 192.168.1.200 met password admin_password.

Opmerkingen:

Als je al eerder hebt geprobeerd om iRedMail te installeren met deze externe MySQL server, neem dan eerst een backup van de externe MySQL server. Vervolgens drop en delete je gerelateerde MySQL gebruikers van je vorige installatie, want die zullen automatisch worden opgesteld door iRedMail op je externe MySQL server:

-- Geef volgende commando's in op de MySQL server als root gebruiker
DROP DATABASE amavisd;
DROP DATABASE iredadmin;
DROP DATABASE iredapd;
DROP DATABASE roundcubemail;
DROP DATABASE sogo;
DROP DATABASE vmail;

DROP USER 'amavisd'@'192.168.1.200';
DROP USER 'iredadmin'@'192.168.1.200';
DROP USER 'iredapd'@'192.168.1.200';
DROP USER 'roundcube'@'192.168.1.200';
DROP USER 'sogo'@'192.168.1.200';
DROP USER 'vmail'@'192.168.1.200';
DROP USER 'vmailadmin'@'192.168.1.200';

Installeer iRedMail

Volgt u alstublieft de iRedMail installatiegids tot op de letter, maar start de installatie met onderstaand commando in plaats van het normale iRedMail installatiescript (bij een 'normale' installatie is dat: bash iRedMail.sh):

Warning

Als je externe MySQL server een IPv6 adres gebruikt, omring the dan met [] zoals hier het geval is: [fd01:2345:6789:1::1].

USE_EXISTING_MYSQL='YES' \
  MYSQL_SERVER_ADDRESS='192.168.1.100' \
  MYSQL_SERVER_PORT='3306' \
  MYSQL_ROOT_USER='admin_iredmail' \
  MYSQL_ROOT_PASSWD='admin_password' \
  MYSQL_GRANT_HOST='192.168.1.200' \
  bash iRedMail.sh

Na dat gedaan te hebben start de iRedMail installatiegids zoals bij een 'normale' installatie het geval is.

Beschrijvingen van de gebruikte parameters van bovenstaand commando :

iRedMail zal nieuwe SQL gebruikers creëren voor applicaties zoals Postfix, Amavisd, Roundcube webmail, etc, en zal die gebruikers nodige privileges geven zodat ze een verbinding kunnen opstarten vanaf de iRedMail server.

Je kunt optionele parameter INITIALIZE_SQL_DATA gebruiken om het iRedMail installatieprogramma geen sql bestanden te laten opstarten. Gebruik INITIALIZE_SQL_DATA=NO als je dat niet wilt. Op deze manier zal het installatieprogramma alleen maar gerelateerde configuratiebestanden configureren die nodig zijn voor het gebruik van de externe MySQL server.