This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Creëer DNS records voor je iRedMail server (A, PTR, MX, SPF, DKIM, DMARC)

Attention

Bekijk onze lichtgewicht on-premise e-mail archiveringsoftware ontwikkeld door het iRedMail team: Spider Email Archiver.

BELANGRIJKE INFORMATIE: A, MX records zijn vereist, Reverse PTR, SPF, DKIM en DMARC zijn optioneel maar ZWAAR AANGERADEN.

A record voor server hostname

Wat is een A record?

A records verbinden een FQDN (fully qualified domain name) met een IP-adres. Dit is meestal het meest gebruikte DNS record type in een DNS systeem. Dit is het DNS record dat je moet toevoegen als je een domain name wilt laten wijzen naar een webserver.

Hoe een A Record opzetten

Systemen met een static IP zouden normaal gezien een TTL van 1800 of hoger moeten gebruiken. Systemen met een dynamic IP zouden normaal gezien een TTL van 1800 of minder moeten gebruiken.

Hoe lager de TTL, hoe meer een client bij de nameservers (van je domain record) moet gaan vragen naar het IP-adres van je host. Voor je host zijn IP-adres betekent dit in meer verkeer van en naar je domain name. Daartegenover kan een hoge TTL voor downtime zorgen als je snel van IPs moet veranderen.

Voorbeeld record:

NAME        TTL   TYPE  DATA

www.mydomain.com.  1800  A    192.168.1.2
mail.mydomain.com. 1800  A    192.168.1.5

Het eindresultaat van dit record is dat www.mydomain.com naar 192.168.1.2 verwijst, mail.mydomain.com naar 192.168.1.5.

Reverse PTR record voor server IP-adres

Wat is een reverse PTR record

Een PTR record of eigenlijk correcter; een reverse PTR record is een manier om een IP-adres te verbinden met zijn geassocieerde hostname. Dit is exact het omgekeerde van een hostname te verbinden met een IP-adres (A record). Bijvoorbeeld: wanneer je de name mail.mydomain.com pingt, zal het worden verbonden met het IP-adres door DNS naar iets zoals 192.168.1.5. Een reverse PTR record doet het omgekeerde; het zoekt voor de hostname die geassocieerd is met een gegeven IP-adres. In bovenstaand voorbeeld is het PTR record voor het IP-adres 192.168.1.5 verbonden met mail.mydomain.com.

Waarom je een reverse PTR record nodig hebt

Een reverse PTR record wordt het meeste opgezocht door spam filters. Het idee hierachter is dat luie spammers die e-mail sturen vanuit kwaadwillende domains meestal geen (juist opgezet) reverse PTR record hebben. Dit criterium wordt gebruikt door spam filters om spam te blokkeren. Als je domein geen correct reverse PTR record heeft IS HET MOGELIJK dat e-mail spam filters je e-mails blokkeren.

Hoe een Reverse PTR record creëren

Je zult hoogstwaarschijnlijk je ISP moeten contacteren en vragen om een reverse PTR record te maken voor je e-mail server zijn IP-adres. Als je e-mail server zijn hostname bijvoorbeeld mail.mydomain.com is, moet je je ISP vragen om een reverse PTR record te maken voor 192.168.1.5 (your internet public IP-adres) in hun reverse DNS zone. Reverse DNS zones worden altijd beheerd door je ISP zelfs als je je eigen DNS zone beheert.

MX record voor e-mail domain name

Wat is een MX record

Een Mail Exchanger Record of meer bekend een MX record is een ingevoerde toevoeging in de DNS server van je domain dat andere e-mail servers vertelt waar je e-mail server zich bevindt. Wanneer iemand een e-mail stuurt naar een gebruiker op jouw server en die e-mail komt van het internet, voorziet MX de locatie of het IP-adres om die e-mail naartoe te sturen. Een MX record is de locatie van je e-mail server die je vrijgeeft aan de buitenwereld via DNS.

De meeste e-mail servers hebben gemiddeld meer dan één MX record, wat betekent dat je meer dan één e-mail server kunt gebruiken om e-mails te ontvangen. Elk MX record heeft een op voorhand gegeven prioriteitsnummer dat wordt vastgelegd in DNS. Het MX record met het laagste nummer heeft de hoogste prioriteit en dat wordt als je primaire MX record of belangrijkste e-mail server gezien. Het volgende laagste mx nummer heeft de op één na hoogste prioriteit en zo voort. Je hebt gemiddeld gezien meer dan één e-mail server, één als primaire e-mail server en de rest als backups, maar 1 MX record voor je e-mail server is ook OK.

Hoe een MX record creëren

Als je ISP of domain name registrar je DNS service voorziet, kan je hun vragen om er een te creëren. Als je je eigen DNS servers beheert moet je het MX record(s) zelf opstellen in je DNS zone.

Voorbeeld MX record:

NAME      PRIORITY  TYPE  DATA

mydomain.com.  10     mx   mail.mydomain.com.

Het eindresultaat van dit record is dat alle emails die gestuurd worden naar [user]@mydomain.com op mail.mydomain.com worden ontvangen.

autodiscover voor je domain

Wat is een autoconfig/autodiscover record

autoconfig/autodiscover records laten mail clients toe om automatisch de client configuratie van de mailbox te verkrijgen via DNS records. Als de te configureren mailbox bijvoorbeeld user@company.com is, zal je mail client automatisch checken bij autodiscover.company.com voor de correcte configuratie.

Daarover is meer informatie te vinden hier: DNS records creëren voor autoconfig en autodiscover.

Hoe een autoconfig/autodiscover record creëren

Als je ISP of domain name registrar je DNS service voorziet, kan je hun vragen om er een te creëren. Als je je eigen DNS servers beheert moet je het autoconfig/autodiscover record(s) zelf opstellen in je DNS zone.

Voorbeeld autoconfig/autodiscover record:

NAME      PRIORITY  TYPE  DATA

autodiscover.mydomain.com.  10     A   mail.mydomain.com.
autoconfig.mydomain.com.  10     A   mail.mydomain.com.

SPF record voor je e-mail domain name

Wat is een SPF record

SPF is een spam en phishing bestrijdingsmethode die DNS SPF-records gebruikt die definiëren welke hosts toegestaan zijn om e-mails te versturen vanuit een bepaald domain. Voor meer informatie over SPF, raadpleeg wikipedia.

Het werkt door een DNS SPF-record te definiëren voor een e-mail domain name die specificeert welke hosts (e-mail servers) toegelaten zijn om e-mail te versturen vanuit een bepaalde domain name.

Andere e-mail servers kunnen dit record opzoeken als ze e-mail krijgen van je domain, zo kunnen ze verifiëren dat die e-mail server is toegelaten om e-mail te sturen.

Hoe een SPF record creëeren

SPF is een TXT type DNS record, je kunt er IP-adress(en) of MX domains in oplijsten. Bijvoorbeeld:

mydomain.com.  3600  IN TXT "v=spf1 mx -all"

Dit SPF record zorgt ervoor dat alle e-mails die gestuurd worden van alle servers gedefinieerd in het MX record van mydomain.com toegelaten worden als someone@mydomain.com.

-all betekent verbied alle emails gestuurd van alle andere servers. Als het te strict is voor jouw geval, kan je ~all gebruiken, wat een soft fail betekent (onzeker).

Je kunt ook IP-adress(en) specifiëren:

mydomain.com.  3600  IN TXT "v=spf1 mx ip4:111.111.111.222 -all"

Natuurlijk kan je ze ook allebei (of meer dan 2) invoegen in hetzelfde record:

mydomain.com.  3600  IN TXT "v=spf1 mx ip4:111.111.111.111 ip4:111.111.111.222 -all"

Er zijn nog meer validatiesystemen die je kunt gebruiken, raadpleeg wikipedia voor meer details.

DKIM record voor je e-mail domain name

Wat is een DKIM record

DKIM zorgt ervoor dat een organisatie verantwoordelijk is voor een bericht op een manier die kan worden geverifieerd door de ontvanger. De organisatie kan direct in contact komen met het bericht, zoals bij de schrijver van het bericht het geval is, de site die het gestuurd heeft of een tussenpersoon langs de weg die de e-mail aflegt. Het kan ook een indirecte handler zijn, zoals een onafhankelijke service die assistentie biedt aan een directe handler. DKIM definieert een framework voor digitaal e-mail te signeren op domain niveau, door zijn gebruik van public-key cryptografie en domain name service als key server technologie (RFC4871). Het staat verificatie van de eigenaar van een bericht toe, samen met zekerheid dat de inhoud van het bericht niet werd verandert. DKIM zal ook een mechanisme voorzien dat mensen die hun e-mail signeren toelaat om informatie vrij te geven over hoe hun e-mail normaal gesigneerd is; dit laat e-mail ontvangers toe om aanvullende beoordeling te maken over ongesigneerde berichten. De authenticatie van DKIM kan meehelpen in de globale controle van "spam" en "phishing".

Een persoon of organisatie heeft een "identiteit" -- dat betekent, een verzameling van eigenschappen dat hun onderscheid van een andere identiteit. Geassocieerd met deze abstractie kan een label gebruikt worden als standaard, of "identifier". Dit is het verschil tussen een ding en de naam van dat ding. DKIM gebruikt een domain name als identificatiemethode om te verwijzen naar de identiteit van een verantwoordelijke organisatie of persoon. In DKIM wordt dit ID Signing Domain IDentifier (SDID) genoemd, het bevindt zich in de DKIM-Signature header fields d= tag. Merk op dat eenzelfde identiteit meerdere ID's kan hebben.

Hoe een DKIM record creëren

# amavisd showkeys
dkim._domainkey.mydomain.com.  3600 TXT (
 "v=DKIM1; p="
 "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDYArsr2BKbdhv9efugByf7LhaK"
 "txFUt0ec5+1dWmcDv0WH0qZLFK711sibNN5LutvnaiuH+w3Kr8Ylbw8gq2j0UBok"
 "FcMycUvOBd7nsYn/TUrOua3Nns+qKSJBy88IWSh2zHaGbjRYujyWSTjlPELJ0H+5"
 "EV711qseo/omquskkwIDAQAB")
v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDYArsr2BKbdhv9efugBy...

__Merk op: BIND (De meest gebruikte Name Server Software) aanvaardt dit soort van multi-line formaat, daar kun je het gewoon in je domain zone kopieëren.

$ dig -t txt dkim._domainkey.mydomain.com

$ nslookup -type=txt dkim._domainkey.foodmall.com

Voorbeeld mogelijke output:

dkim._domainkey.mydomain.com. 600 IN TXT  "v=DKIM1\;p=..."

Verifieer het met Amavisd:

# amavisd testkeys
TESTING: dkim._domainkey.mydomain.com    => pass

Als het pass laat zien, werkt het.

Merk op: Als je een DNS service gebruikt die wordt voorzien door je ISP, kan het zijn dat nieuwe DNS records een paar uur op zich laten wachten.

Als je een opnieuw een (nieuwe) DKIM key wilt genereren, bekijk dan onze andere tutorial: Signeer DKIM signature bij uitgaande e-mails voor nieuw mail domain.

DMARC record voor de e-mail domain name

Wat is DMARC, en hoe vecht het phishing aan?

Quote van FAQ pagina op dmarc.org website (het is sterk aangeraden om de volledige FAQ pagina te lezen):

DMARC biedt een makkelijke manier aan voor zowel e-mailverzenders als e-mailontvangers om te bepalen of een gegeven bericht echt komt van de afzender, en wat te doen als dat niet het geval is. Dit maakt het gemakkelijker om spam en phishing te identificerend, zorgt ervoor dat dit niet in mensen hun inbox terechtkomt.

DMARC is een voorgestelde standaard dat e-mail e-mailverzenders en e-mailontvangers toelaat om informatie te delen over de e-mails die ze naar elkaar sturen. Deze informatie help e-mailverzenders om hun e-mail authenticatieinfrastructuur te verbeteren zodat al hun mail kan worden geauthenticeerd. Het geeft de echte eigenaar van een internet domain een manier om kwaadwillende berichten zoals gespoofte spamberichten of phishing e-mails direct naar de spam folder te verplaatsen, of zelfs gewoon weigeren om ze te ontvangen.

Wat belangrijke documenten van https://dmarc.org:

Hoe een DMARC record creëren

Attention

DMARC steunt op correct gecreëerde SPF en DKIM records, zorg ervoor dat je correcte up-to-date SPF en DKIM records hebt.

Een DMARC record is een TXT type DNS record.

Een vereenvoudigd DMARC record ziet er zo uit:

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@mydomain.com

Een gedetailleerd DMARC record ziet er zo uit:

v=DMARC1; p=reject; sp=none; adkim=s; aspf=s; rua=mailto:dmarc@mydomain.com; ruf=mailto:dmarc@mydomain.com

SRV record voor Jabber/XMPP service

Als je Prosody installeert (met het iRedMail Easy platform) als Jabber/XMPP server, zijn 2 SRV records vereist.

Als je e-mail domain name mydomain.com is en je server hostname mail.mydomain.com is, moet je 2 SRV type DNS records toevoegen:

Voorbeeld DNS records:

_xmpp-client._tcp.mydomain.com 18000 IN SRV 0 5 5222 mail.mydomain.com
_xmpp-server._tcp.example.com. 18000 IN SRV 0 5 5269 mail.mydomain.com

Het doelwit domain mail.mydomain.com MOET een bestaand A record zijn, het kan geen IP-adres of CNAME record zijn.

Registeer je e-mail domain bij Google Postmaster Tools

Deze stap is optioneel, maar zwaar aangeraden.

Google Postmaster Tools website: https://postmaster.google.com, en Postmaster Tools FAQs.

Het is zeer simpel: registreer je e-mail domain hier, en ze zullen je een text record geven voor je DNS zodat Google eigendom van het domain kan valideren.

Waarom Google Postmaster Tools gebruiken? Quote van Google Postmaster Tools help page:

Als je veel e-mails stuurt naar Gmail users, kan je met Postmaster Tools het volgende zien:

het KAN ook helpen om je e-mails uit de Junk mailbox te houden.

Als je moeilijkheden hebt om e-mail te versturen naar Gmail (of Google Apps), Biedt Google wat informatie aan over best practices om te verzekeren dat je e-mail wordt doorgestuurd naar Gmail gebruikers: Bulk Senders Guidelines.

Je kunt ook dit formulier invullen om Google te contacteren: Bulk Sender Contact Form

Check Outlook.com Postmaster site

De Outlook Postmaster voorziet wat nuttige informatie voor e-mail server admins, als de e-mail die je gestuurd hebt Outlook.com gemarkeerd wordt als spam, kijk hier dan eens naar:

Referenties