This tutorial is available in other languages. Help translate more

English /

Voer stille iRedMail installatie uit zonder toezicht en user input

Attention

Bekijk onze lichtgewichte on-premise e-mail archiveringsoftware ontwikkeld door het iRedMail team: Spider Email Archiver.

Samenvatting

Het iRedMail installatieprogramma slaat zijn eigen configuraties op in een bestand genaamd config tijdens installatie. Als je bijvoorbeeld iRedMail-1.2 hebt gedownload naar /root, is dat: /root/iRedMail-1.2/config .

Wanneer je het iRedMail installatieprogramma start, detecteert het automatisch het configuratiebestand, en vraagt het voor je bevestiging om degene te gebruiken die het gevonden heeft. Je kunt deze procedure gebruiken om een iRedMail installatie uit te voeren zonder erbij te moeten zijn.

Genereer een voorbeeldconfiguratiebestand

Om een voorbeeldconfiguratiebestand te genereren kan je het installatieprogramma opstarten:

bash iRedMail.sh

Nadat je de installatiewizard hebt overlopen, geeft het iRedMail installatieprogramma je configuraties weer en vraagt het voor bevestiging om de echte installatie te starten. Je moet de installatie hier niet voltooien omdat je alleen maar het configuratiebestand nodig hebt.

Laat je niet tegenhouden om dit config bestand te openen, de instellingen te veranderen naar wat je van de echte installatie wilt.

Start een nieuwe server op met voordien gemaakt configuratiebestand

Om een nieuwe server op te starten met voordien gemaakt configuratiebestand:

AUTO_USE_EXISTING_CONFIG_FILE=y \
  AUTO_INSTALL_WITHOUT_CONFIRM=y \
  AUTO_CLEANUP_REMOVE_SENDMAIL=y \
  AUTO_CLEANUP_REPLACE_FIREWALL_RULES=y \
  AUTO_CLEANUP_RESTART_FIREWALL=y \
  AUTO_CLEANUP_REPLACE_MYSQL_CONFIG=y \
  bash iRedMail.sh

Het is makkelijk te begrijpen wat de namen van de variabelen betekenen: